thiết kế nhà đẹp

Định mức 1776 /BXD-VP
Định mức 1776 /BXD-VP

Định mức 1776 /BXD-VP


Mô tả:ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN) LÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THỂ HIỆN MỨC HAO PHÍ VỀ VẬT LIỆU, LAO ĐỘNG VÀ MÁY THI CÔNG ĐỂ HOÀN THÀNH MỘT ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NHƯ 1M3 TƯỜNG GẠCH, 1M3 BÊ TÔNG, 1M2 LÁT GẠCH, 1 TẤN CỐT THÉP, 100M DÀI CỌC .V.V. TỪ KHÂU CHUẨN BỊ ĐẾN KHÂU KẾT THÚC CÔNG TÁC XÂY DỰNG (KỂ CẢ NHỮNG HAO PHÍ CẦN THIẾT DO YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT NHẰM ĐẢM BẢO THI CÔNG XÂY DỰNG LIÊN TỤC, ĐÚNG QUY TRÌNH, QUY PHẠM KỸ THUẬT).

MÔ TẢ CÔNG TRÌNH

Định mức 1776 /BXD-VP

 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN) LÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THỂ HIỆN MỨC HAO PHÍ VỀ VẬT LIỆU, LAO ĐỘNG VÀ MÁY THI CÔNG ĐỂ HOÀN THÀNH MỘT ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NHƯ 1M3 TƯỜNG GẠCH, 1M3 BÊ TÔNG, 1M2 LÁT GẠCH, 1 TẤN CỐT THÉP, 100M DÀI CỌC .V.V. TỪ KHÂU CHUẨN BỊ ĐẾN KHÂU KẾT THÚC CÔNG TÁC XÂY DỰNG (KỂ CẢ NHỮNG HAO PHÍ CẦN THIẾT DO YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT NHẰM ĐẢM BẢO THI CÔNG XÂY DỰNG LIÊN TỤC, ĐÚNG QUY TRÌNH, QUY PHẠM KỸ THUẬT).


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN ĐƯỢC LẬP TRÊN CƠ SỞ CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG; QUY PHẠM KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ - THI CÔNG - NGHIỆM THU; MỨC CƠ GIỚI HÓA CHUNG TRONG NGÀNH XÂY DỰNG; TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ NHỮNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG (CÁC VẬT LIỆU MỚI, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ THI CÔNG TIÊN TIẾN.V.V.).


1. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BAO GỒM:


- MỨC HAO PHÍ VẬT LIỆU:


LÀ SỐ LƯỢNG VẬT LIỆU CHÍNH, VẬT LIỆU PHỤ, CÁC CẤU KIỆN HOẶC CÁC BỘ PHẬN RỜI LẺ, VẬT LIỆU LUÂN CHUYỂN (KHÔNG KỂ VẬT LIỆU PHỤ CẦN DÙNG CHO MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN VÀ NHỮNG VẬT LIỆU TÍNH TRONG CHI PHÍ CHUNG) CẦN CHO VIỆC THỰC HIỆN VÀ HOÀN THÀNH MỘT ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG.


MỨC HAO PHÍ VẬT LIỆU TRONG ĐỊNH MỨC NÀY ĐÃ BAO GỒM HAO HỤT VẬT LIỆU Ở KHÂU THI CÔNG; RIÊNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI CÁT XÂY DỰNG ĐÃ KỂ ĐẾN HAO HỤT DO ĐỘ DÔI CỦA CÁT.
- MỨC HAO PHÍ LAO ĐỘNG:


LÀ SỐ NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ CÔNG NHÂN PHỤC VỤ XÂY DỰNG.


SỐ LƯỢNG NGÀY CÔNG ĐÃ BAO GỒM CẢ LAO ĐỘNG CHÍNH, PHỤ ĐỂ THỰC HIỆN VÀ HOÀN THÀNH MỘT ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỪ KHÂU CHUẨN BỊ ĐẾN KHÂU KẾT THÚC, THU DỌN HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG.
CẤP BẬC CÔNG NHÂN TRONG ĐỊNH MỨC LÀ CẤP BẬC BÌNH QUÂN CỦA CÁC CÔNG NHÂN THAM GIA THỰC HIỆN MỘT ĐƠN VỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG.


- MỨC HAO PHÍ MÁY THI CÔNG:


LÀ SỐ CA SỬ DỤNG MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH TRỰC TIẾP THỰC HIỆN KỂ CẢ MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ PHỤC VỤ ĐỂ HOÀN THÀNH MỘT ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG.


2. KẾT CẤU TẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN


- TẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN ĐƯỢC TRÌNH BẦY THEO NHÓM, LOẠI CÔNG TÁC HOẶC KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ ĐƯỢC MÃ HÓA THỐNG NHẤT BAO GỒM 11 CHƯƠNG.


CHƯƠNG I : CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG
CHƯƠNG II : CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT
CHƯƠNG III : CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI
CHƯƠNG IV : CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG
CHƯƠNG V : CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ
CHƯƠNG VI : CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ
CHƯƠNG VII : CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
CHƯƠNG VIII : SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ
CHƯƠNG IX : SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
CHƯƠNG X : CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC
CHƯƠNG XI : CÁC CÔNG TÁC KHÁC


- MỖI LOẠI ĐỊNH MỨC ĐƯỢC TRÌNH BẦY TÓM TẮT THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC, ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT, ĐIỀU KIỆN THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO ĐƠN VỊ TÍNH PHÙ HỢP ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐÓ.

- CÁC THÀNH PHẦN HAO PHÍ TRONG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO NGUYÊN TẮC SAU:

+ MỨC HAO PHÍ VẬT LIỆU CHÍNH ĐƯỢC TÍNH BẰNG SỐ LƯỢNG PHÙ HỢP VỚI ĐƠN VỊ TÍNH CỦA VẬT LIỆU.
+ MỨC HAO PHÍ VẬT LIỆU KHÁC NHƯ VẬT LIỆU LÀM DÀN GIÁO XÂY, VẬT LIỆU PHỤ KHÁC ĐƯỢC TÍNH BẰNG TỈ LỆ % TÍNH TRÊN CHI PHÍ VẬT LIỆU CHÍNH.
+ MỨC HAO PHÍ LAO ĐỘNG CHÍNH VÀ PHỤ ĐƯỢC TÍNH BẰNG SỐ NGÀY CÔNG THEO CẤP BẬC BÌNH QUÂN CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP XÂY DỰNG.
+ MỨC HAO PHÍ MÁY THI CÔNG CHÍNH ĐƯỢC TÍNH BẰNG SỐ LƯỢNG CA MÁY SỬ DỤNG.
+ MỨC HAO PHÍ MÁY THI CÔNG KHÁC ĐƯỢC TÍNH BẰNG TỶ LỆ % TRÊN CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY CHÍNH.

3. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

 

- ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.


- NGOÀI THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NÊU TRÊN, TRONG MỘT SỐ CHƯƠNG CÔNG TÁC CỦA ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÒN CÓ PHẦN THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM, LOẠI CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU KỸ THUẬT, ĐIỀU KIỆN THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG.


- CHIỀU CAO GHI TRONG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LÀ CHIỀU CAO TÍNH TỪ CỐT 0.00 THEO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐẾN CỐT ≤4M; ≤16M; ≤50M VÀ TỪ CỐT 0.00 ĐẾN CỐT >50M. CÁC LOẠI CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRONG ĐỊNH MỨC KHÔNG GHI ĐỘ CAO NHƯ CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG, ỐP, V.V… NHƯNG KHI THI CÔNG Ở ĐỘ CAO > 16M THÌ SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC BỐC XẾP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU LÊN CAO.


BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG, PHÂN LOẠI BÙN, CẤP ĐẤT, ĐÁ TRONG ĐỊNH MỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG THỐNG NHẤT CHO CÁC LOẠI CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRONG TẬP ĐỊNH MỨC NÀY.

BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG


(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)

Loại rừng Nội dung


I
Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.

II
- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.
- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.
- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.

III
- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 dến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.
- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo
- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi

IV

- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 dến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.
- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi

Ghi chú:
- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.
- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10-20cm).

 

BẢNG PHÂN LOẠI BÙN  (Dùng cho công tác đào bùn)

 

 

LOẠI BÙN ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG CỤ THI CÔNG


1. Bùn đặc Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài
2. Bùn lỏng Dùng xô và gầu để múc
3. Bùn rác Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát
4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến

 

BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ
(Dùng cho công tác đào phá đá)


CẤP ĐÁ CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN
1. Đá cấp 1 Đá rấtcứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2
2.Đá cấp 2 Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2
3. Đá cấp 3 Đá cứng trung bình, cường độ chịu nén >600kg/cm2
4. Đá cấp 4 Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén 600kg/cm2

  

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)

CẤP ĐẤT NHÓM ĐẤT TÊN ĐẤT Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất
1 2 3 4
1 - Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.
- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.
Dùng xẻng xúc dễ dàng
I 2 - Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.
- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.
- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.
- Đất phù sa, cát bồi , đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác , sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150 kg trong 1m3.
Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được
3 - Đất sét pha cát.
- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.
- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150 đến 300 kg trong 1m3.
- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.
Dùng xẻng cải tiến đạp bình thường đã ngập xẻng
II 4 - Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.
- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.
- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.
- Đất sét nặng kết cấu chặt.
- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.
- Đất màu mềm.
Dùng mai xắn được
- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi).
5 - Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.
- Đất đỏ ở đồi núi.
- Đất sét pha sỏi non.
- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.
- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3. Dùng cuốc bàn cuốc được
III 6 - Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.
- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.
- Đất mặt đê, mặt đường cũ.
- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.
- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.
- Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ. Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải dùng cuốc chim to lưỡi để đào
7 - Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.
- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.
- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thế tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3. Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg
IV 8 - Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.
- Đất mặt đường nhựa hỏng.
- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).
- Đất lẫn đá bọt. Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên 2,5kg hoặc dùng xà beng đào được
9 Đất lẫn đá tảng, đá trái>30% thể tích , cuội sỏi giao kết bởi đất sét.
- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).
- Đất sỏi đỏ rắn chắc. Dùng xà beng choòng búa mới đào được

 

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất bằng máy)

CẤP ĐẤT TÊN CÁC LOẠI ĐẤT Công cụ tiêu chuẩn xác định
I Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát, cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm , mảnh chai từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt tự nhiên. Cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.
II Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên. Không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đổ đến đã bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn. Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng
III Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có trạng thái nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ ở nơi khác đến có đầm nén. Dùng cuốc chim mới cuốc được
IV Các loại đất trong đất cấp III có lẫn đá hòn, đá tảng. Đá ong, đá phong hoá, đá vôi phong hoá có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ, sét kết khô rắn chắc thành vỉa


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đóng cọc)


CẤP ĐẤT TÊN CÁC LOẠI ĐẤT
I Cát pha lẫn 310% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.
II
Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 1030% sỏi, đá.

BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI

CẤP ĐẤT ĐÁ NHÓM ĐẤT ĐÁ TÊN CÁC LOẠI ĐÁ
IV 4 - Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit
- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.
- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.
- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.
5 - Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.
- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.
- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.
III 6 - Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.
- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.
- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.
7 - Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ
- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.
- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.
- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.
II 8 - Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô
- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.
- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá đã bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.
9 - Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.
- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.
- Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại 1 điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.
I 10 -Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.
- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.
Đá đặc biệt 11 - Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.
- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.
12 - Đá Quắczit các loại.
- Đá Côranhđông.
- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá

Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 11,12 áp dụng định mức khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,35 so với định mức khoan tương ứng.

 

Còn tiếp

 

 


Bài viết liên quan thiết kế nhà đẹp 3 tầng tốt nhất 2022

Top 50 mẫu thiết kế nhà đẹp 3 tầng nổi bật nhất 2022

Thiết kế nhà phố cao tầng theo phong cách hiện đại đang trở thành xu hướng. Nó đang thịnh hành các thiết kế nhà đẹp trong năm 2021 – 2022. Dưới đây là tổng hợp 50 mẫu nhà phố đẹp được khách hàng ưa chuộng nhất. Các Kiến trúc sư đã đưa…


mẫu thiết kế biệt thự tân cổ điển

Mẫu Thiết Kế Biệt Thự Tân Cổ Điển | C.Phi Nhung

Mẫu thiết kế biệt thự tân cổ điển của chị Phi Nhung được các kiến trúc sư chúng tôi sáng tạo và thiết kế đã mang đến cho gia chủ sự hài lòng cao về cơ ngơi của mình. Mang dáng dấp cổ xưa đồng thời kết hợp với nét hiện đại,…


Hướng bếp tuổi Giáp Tuất 1994

Hướng bếp tuổi Giáp Tuất 1994

Trong phong thủy của người phương Đông thì cách đặt hướng bếp và bài trí, sắp xếp nội thất căn phòng bếp có vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đường tài lộc và sức khỏe của cả gia đình. Vì vậy phong thủy hướng bếp tuổi Giáp…


Những Mẫu Biệt Thự Phong Cách Cổ Điển 2022

Những Mẫu Biệt Thự Phong Cách Cổ Điển 2022

Với những ai đang có nhu cầu cho việc xây dựng biệt thự cổ điển và muốn có thêm nhiều ý kiến mới cho công trình của mình được hoàn thiện thì mẫu biệt thự phong cách cổ điển 2017 sau đây do một tay đội ngũ kỹ sư tài giỏi thiết…


Tổng hợp những mẫu phối cảnh nhà phố đẹp

Tổng hợp những mẫu phối cảnh nhà phố đẹp 2022


huong-bep-tuoi-giap-thin-1964

Hướng bếp tuổi Giáp Thìn 1964

Phong thủy hướng bếp tuổi giáp thìn 1964 và cách bố trí phòng bếp giúp gia chủ hóa giải điều xấu, mang lại may mắn, sức khỏe và tài lộc đến cho các thành viên trong gia đình. Sau đây chuyên gia về phong thủy sẽ gợi ý xem hướng bếp theo…


Mẫu vách ngăn phòng khách đẹp

Mẫu vách ngăn phòng khách đẹp 2022

Vách ngăn phòng khách đẹp nhất từ nhiều chất liệu khác nhau có tác dụng phân chia các khoảng không gian trong nhà tạo sự ngăn nắp và gọn gàng. Một tấm vách ngăn phòng khách bằng gỗ hay bằng chất liệu khác được trang trí hoa văn độc đáo sẽ giúp…


Những mẫu thiết kế kệ treo tường đẹp

Những mẫu thiết kế kệ treo tường đẹp 2022


Xem tuổi làm nhà năm 2020 hợp phong thủy

Xem tuổi làm nhà năm 2020 hợp phong thủy

Nếu như bạn đang chuẩn bị mọi mặt để xây dựng nhà cửa trong năm 2020 sắp tới đây thì xem tuổi làm nhà chính là việc quan trọng để mang lại vận khí tốt cho ngôi nhà cũng như mọi việc diễn ra thuận lợi trong quá trình thi công.


thiết kế nhà đẹp tại nghệ an

Top những mẫu thiết kế nhà đẹp tại Nghệ An

Kiến trúc biệt thự hiện đại 3 tầng với diện tích rộng rãi tại TP Vinh - Nghệ An với đầy đủ công năng được bố trí khoa học với các không gian mỗi phòng phù hợp cả diện tích, hội tụ đầy đủ các tính năng, đẳng cấp của gia chủ.…


facebook linkedin pinterest
up